Esilehele SUVEKOOL 2018 TUNNIPLAAN Osaleja info Kontakt Näitus 24h
 
 
est |  eng |  rus | 

Huvikool Loovustuba koolitused ja nõustamised kolleegidele on ametlikult alati olnud võimalikud ja on ka edaspidi olemas. Hea tava kohaselt loodame, et austate meie tööd. Aitäh.

Huvikool Loovustuba asutajad ja õppejõud on töötanud välja oma metoodika ja õppekava ning 10 aasta jooksul seda arendanud ja täiustanud.


Meil on hea meel jagada oma teadmisi. Loovustoa õppejõud jagavad teadmisi Tallinna Ülikoolis, Pedagoogilises Seminaris ja muudel avatud koolitustel.

Koolitust ja nõustamist saab tellida ametlikult.

Huvilistel, konkurentidel ja muidu toredatel inimestel palun pöörduda oma soovide ja küsimustega: info at loovustuba dot ee
 

Soovitatav info:

Mis on intellektuaalomand?

Intellektuaalne omand ehk intellektuaalomand on õigused inimese loometöö tulemustele. Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO) asutamise konventsioon sätestab, et intellektuaalne omand sisaldab õigusi seoses:
- kirjandus-, kunsti- ja teadusteostega
- esitajate poolt teoste ettekannetega, fonogrammidega, raadio- ja televisioonisaadetega
- leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades
- teaduslike avastistega
- tööstusdisainilahendustega
- kaubamärkidega, teenindusmärkidega ja kaubanduslike nimedega ning tähistega
- kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu ja kõiki teisi õigusi mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti valdkondades.

WIPO konventsiooniga on ühinenud 183 riiki, sealhulgas Eesti Vabariik 1994. aastal.

 

 

Mis on autoriõigus?
Autoriõigus objektiivses mõttes on õigusnormide kogum, mis reguleerib teose loomisel ja kasutamisel tekkivaid õigussuhteid. Autoriõigus subjektiivses mõttes on on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum.

 

- Autori isiklikud ehk moraalsed õigused on autorist lahutamatu, tekivad teose suhtes ning tagavad autorile suure kontrolli oma teoste üle.
Autori isiklikku õigus ei ole võimalik müüa ega muul viisil võõrandada.
Autori isiklikud õigused on järgmised:
- õigus ülduse ees esineda teose loojana ja seda nõuda teistelt isikutel (õigus teose autorsusele);
- õigus valida viis autorinime kasutamiseks, kas kodanikunimena, varjunimena vms (õigus autorinimele);
- õigus teha ise või lubada või keelata teistel isikutel teha teoses, teose pealkirjas või autorinime tähistuses mis tahes muudatusi (õigus teose puutumatusele);
- õigus lubada või keelata lisada oma teosele teiste autorite teoseid (õigus teose lisadele);
- õigus vaidlustada mis tahes moonutusi või ebatäpsusi teoses, selle pealkiras või autorinime tähistamises ja õigus vaildustada teosele antud hinnanguid, mis kahjustavad autiru au ja väärikust (õigus auroti au ja väärikusele);
- õigus ise otsustada, millal on teos üldsusele valmis esitamiseks (õigus teose avalikustamiseks);
- õigus oma avalikustatud teost täiendada ja parandada (õigus teose täiendamisele);
- õigus nõuda teose kasutamise lõpetamist (õigus teos tagasi võtta);
- õigus nõuda oma autorinime kõrvaldamist kasutatavalt teoselt.

Sisukaart |  Esilehele  UUDISED  Huvikool Loovustuba koolitused ja nõustamised kolleegidele on ametlikult alati olnud võimalikud ja on ka edaspidi olemas. Hea tava kohaselt loodame, et austate meie tööd. Aitäh. 
Loovustuba.ee | info @ loovustuba.ee